• တိုင်းဒေသကြီးအထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီးမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့
  • တိုင်းဒေသကြီးအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီးအကျဉ်းဦးစီးဌာန
  • တိုင်းဒေသကြီးနယ်စပ်ဒေသနှင့် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန
  • ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ်(ရွာသစ်ကြီး)
  • ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ စွမ်းရည်ဖွံ့ဖြိုးရေးဒီဂရီကောလိပ်(စစ်ကိုင်း)
  • တိုင်းဒေသကြီးမီးသတ်ဦးစီးဌာန
  • အထူးသတင်းတပ်ဖွဲ့

 

 

သတင်း အချက်အလက်