ခန္တီးမြို့နယ်

ခန္တီးမြို့နယ်ဒေသဆိုင်ရာအချက်အလက်များ

ဒေသသမိုင်းအကျဉ်းချုပ်

ဒေသသမိုင်းအကျဉ်း

ခန္တီးမြို့နယ်သည် ခန္တီးခရိုင်အတွင်းပါ၀င်သည်။နယ်မြေအားလုံးသည်(၁-၁-၁၉၄၀)​နေ့မတိုင်မီကအထက်ချင်းတွင်း ခရိုင်၌ပါ၀င်ခဲ့သည်။(၂၁-၁၂-၃၉)ရက်စွဲပါအမိန့်ပြန်တမ်းအမှတ်(၆၂၉)ဖြင့်(၁-၁-၄၈)ရက်နေ့မှစ၍ နာဂတောင်တန်းခရိုင်ဟု သတ်မှတ်ခဲ့ပြီး ခန္တီးမြို့နယ်တစ်စိတ်တစ်ဒေသသည် ခန္တီးစော်ဘွားနယ်တွင် ပါ၀င်ခဲ့ပါသည်။ယခင်ခရိုင်၀န်သည် ဟုမ္မလင်း တွင်ရုံးစိုက်ပါသည်။ (၂-၆-၁၉၄၇)ရက်စွဲပါ နယ်ခြားအုပ်ချုပ်ရေးပြန်တမ်းအမှတ် (၂၀၅)အရ နာဂတောင်တန်းခရိုင်တွင် (က)နာဂတောင်တန်းဒေသ၊ (ခ)ဇင်္ဂလိန်းခန္တီးနယ်မြေ၊ (ဂ)သောင်သွပ်ရှမ်းစော်ဘွားနယ်မြေဟု သတ်မှတ်ပါ၀င်ပါသည်။ ယင်းအမိန့်အရ ခရိုင်ရုံးကို ဟုမ္မလင်းမြို့မှ ခန္တီးမြို့သို့ ပြောင်းလဲရုံးစိုက်ခဲ့ပါသည်။ ၁၉၂၆ခုနှစ်သောင်သွပ်နှင့်ဇင်္ဂလိန်း ခန္တီး ဥပဒေနှင့်ရာဇဝတ်တရားစီရင်ရေးအမိန့်အရ ကျန်ဒေသများကို ချင်းတောင်တန်းစည်းမျဉ်းဥပဒေအရ ကျင့်သုံးအုပ်ချုပ် ခဲ့ပါသည်။

လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက်(၃၀.၁၁.၅၂)နေ့ သောင်သွပ်စော်ဘွားနှင့် ခန္တီးစော်ဘွားတို့အာဏာစွန့်ပြီးနောက် ခန္တီး စော်ဘွားနယ်မြေအတွက် မြို့မဝန်ထောက်ကလည်းကောင်း အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတာ၀န်ယူအုပ်ချုပ်ခဲ့ပါသည်။(၂.၃.၁၉၆၅)နေ့ စွဲပါ ကြော်ငြာစာအရ နာဂတောင်တန်းခရိုင်ကို ခန္တီးခရိုင်ဟုပြောင်းလဲသတ်မှတ်ခဲ့ပြီးခန္တီးမြို့တွင် မြို့နယ်တိုက်နယ်ခွဲ အဖြစ် ဆင်သေနှင့်ကောင်းဟိန်တို့ကို သတ်မှတ်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။

စော်ဘွားများ၏နောက်ဆုံးစော်ဘွားမှာ သီရိပျံချီစဝ်မြစိန်ဖြစ်ပြီး ၁၉၅၂ခုနှစ်တွင် အာဏာစွန့်ခဲ့ပြီးနောက် ပြည်ထဲ ရေးနှင့်သာသနာရေးဝန်ကြီးဌာန၏(၂၂.၇.၇၂)နေ့တွင် အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့် ခန္တီးမြို့အား ရပ်ကွက်(၇)ခုဖြင့်လည်းကောင်း၊ (၂၅.၁၁.၁၉၇၂)ရက်နေ့အမိန့်ကြော်ငြာစာအရ ယခင်အမိန့်ကိုပြင်ဆင်၍ ရပ်ကွက်(၃)ခုဖြင့်လည်းကောင်း မြို့ဟုသတ်မှတ်ခဲ့ ကြောင်း လေ့လာသိရှိရပါသည်။

နှစ်ကာလကြာမြင့်လာသောအခါတွင် ခန္တီးမြို့နယ်ရှိမြေပြင်ရပ်ကွက်/ကျေးရွာများသည် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာနမှ အတည်ပြုထားသည့်စာရင်းနှင့်ကွဲလွဲလာပြီး၊ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ကျေးရွာများလျော့သွားခြင်း၊ တိုးလာခြင်းတို့ ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သဖြင့် ခန္တီးမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ အမှုတွဲများဖွင့်လှစ်၍ အဆင့်ဆင့်တင်ပြခဲ့ရာ ခန္တီး မြို့နယ်အတွင်းရှိကျေးရွာအုပ်စုအသီးသီးမှ ကျေးရွာ(၂၀)တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ကျေးရွာ(၂၆)ရွာ အမည်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက် ခြင်းနှင့်ကျေးရွာ(၄)ရွာ အမည်ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းတို့ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏၂၀၁၁ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ(၂၄)ရက် နေ့အမိန့်ကြော်ငြာစာဖြင့်လည်းကောင်း၊ရွှေမြင့်မိုရ်ကျေးရွာအားနန်ဖါကျေးရွာအုပ်စုအတွင်းကျေးရွာတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်း ခွင့်ပြုမိန့် ကို ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏(၂၅-၃-၂၀၁၆)ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၁၀၀၇/၂၀၁၆)ဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရွှေပြည် သာကျေးရွာအုပ်စုအား(ရွှေပြည်သာ၊ ချောင်းသာ၊ လသာ၊ မြကျွန်းသာ)ရွာများပါ၀င်လျှက် ကျေးရွာအုပ်စုအသစ် တိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခြင်းအား ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏(၃-၁-၂၀၁၇)ရက်စွဲပါအမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ် (၁၁/၂၀၁၇)ဖြင့်လည်း ကောင်း၊ ပင်လုံ(ဟတ္ထိ)ကျေးရွာအုပ်စု(သက္ကယ်တောင်ကျေးရွာ)၊ အရှေ့ကောက်တောင်းကျေးရွာအုပ်စု (ချောင်း၀ကျေးရွာ) နှင့် လင်းဖါးကျေးရွာအုပ်စု(ကျကိုက်ကျေးရွာ)များအားပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၏(၁၂-၁-၂၀၁၇) ရက်စွဲပါ အမိန့်ကြော်ငြာ စာအမှတ်(၅၈/၂၀၁၇)ဖြင့်လည်းကောင်း ကျေးရွာတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းခွင့်ပြုမိန့် အတည်ပြုပေးခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။

ပထဝီဝင် အနေအထား

တည်နေရာအကျယ်အဝန်း

မြောက်လတ္တီတွဒ်၂၅ဒီဂရီ၂၁မိနစ်မှ၂၆ဒီဂရီ ၃၅မိနစ်အထိ၊ အရှေ့လောင်ဂျီတွဒ်၉၅ဒီဂရီ၀၂မိနစ်မှ ၉၆ဒီဂရီ၁၂မိနစ် အထိဖြစ်ပါသည်။အရှေ့နှင့်အနောက်(၇၂)မိုင်(၄)ဖါလုံရှည်လျားပြီးတောင်နှင့်မြောက်(၈၃)မိုင်(၆)ဖါလုံရှည်လျားပါသည်။

စဉ်

မြို့နယ်

မြို့နယ်ဧရိယာ

စတုရန်းမိုင်

ကျေးရွာအုပ်စု

ဧရိယာစတုရန်းမိုင်

မြို့ဧရိယာ

စတုရန်းမိုင်

ခန္တီး

၃၁၆၅.၄၅

၃၁၅၉.၉၇

၅.၄၈

 

မြို့နယ်ချုပ်

၃၁၆၅.၄၅

၃၁၅၉.၉၇

၅.၄၈

နယ်နိမိတ်

မြို့နယ်၏မြောက်ဘက်တွင် နန်းယွန်းမြို့နယ်၊ အရှေ့ဘက်တွင် တနိုင်းမြို့နယ်နှင့်ဖားကန့်မြို့နယ်၊ တောင်ဘက် တွင် လေရှီးမြို့နယ်နှင့်ဟုမ္မလင်းမြို့နယ်၊ အနောက်ဘက်တွင် လဟယ်မြို့နယ်တို့နှင့် နယ်နိမိတ်ချင်း ထိစပ်လျက်ရှိပါသည်။

မြေမျက်နှာသွင်ပြင်

မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်း၊ အနောက်မြောက်ဘက်တောင်ကုန်းဒေသတွင်ပါ၀င်ပြီး ခါကာဘိုရာဇီနှင့် ပတ်ကွိုင်တောင် တန်းကြီးများမှသွယ်တန်းလာသောနာဂတောင်တန်းတောင်စွယ်၊ချိုင့်ဝှမ်း၊လျှိုမြောင်ကမ်းပါးများဖြစ်ပါသည်။ တောင်တန်း များသည် အနောက်ဘက်နှင့်မြောက်ဘက်တွင် မြင့်မားပြီးတောင်ဘက်တွင် နိမ့်ဆင်းသွားပါသည်။ မြေပြန့် လွင်ပြင်အလွန် နည်းပါးပြီး မြို့နယ်၏အလယ်တွင် ချင်းတွင်းမြစ်ဖြတ်သန်းစီးဆင်းလျက် ရေစီးသန်သည့်ချောင်းငယ်များပေါများသည့် အပြင် မတ်စောက်သောကမ်းပါးများရှိခြင်းကြောင့် သွားလာမှုခက်ခဲပါသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်ဝှမ်းအတွင်း ဝဲ/ယာ စီးဆင်းကြ သည့် နန်ဖုတ်ချောင်း၊ နမ့်မော်ချောင်း၊ နန်တုန်ထွန်းချောင်း၊ နန့်ကတောချောင်း၊ နန်စီပွန်ချောင်း၊ နန့်စဝါးချောင်း၊ နန့်စလူး ချောင်း၊ နန်ပမင်ချောင်း၊ နန်ဖီလင်းချောင်း၊ နန်တ၀က်ချောင်း၊ နန်အီမဲချောင်းတို့စီး၀င်လျက် ချောင်းအနီးတဝိုက် ကမ်း ဘေးဝဲ/ယာတွင်မြေပြန့်အနည်းငယ်ရှိပါသည်။ တောင်တန်းများအနေဖြင့် မြို့နယ်၏မြောက်ပိုင်းတွင် စွမ်ပရာဘွမ်၊ ဗလောင် ရကာဘွန်၊ ကရာဘွန်၊ငလန်ဘွမ်၊ မလ်ဘွမ်/အင်ကမ်ဘွမ်တို့ရှိပြီး ချင်းတွင်းမြစ် အနောက်ဘက်ပိုင်းတွင် စာရာမေရိတောင်မှ ဆင်းသက်လာသည့် မူရာကျိမ်ညူတောင်၊ ဗပါချောင်၊ လွမ်ပေါဆိပ်မောင်အီ ကိုတောင်၊ ဆိုင်ကာဘွမ် စသည့်တောင်တန်း များရှိပါသည်။

ရေဆင်း

ခန္တီးမြို့နယ်သည် မြစ်ချောင်းများပေါများသည့် ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး မြစ်/ချောင်းများအားလုံးသည် မြောက်မှတောင် သို့ စီးဆင်းလျက်ရှိပါသည်။ ထင်ရှားသောမြစ်မှာ ချင်းတွင်းမြစ်ဖြစ်ပြီး မြို့၏အလယ်မှဖြတ်၍ မြောက်မှတောင်သို့ စီးဆင်း ပြီး ဧရာဝတီမြစ်ထဲသို့စီးဝင်ပါသည်။ ဒေသအတွင်းရှိရေအရင်းမြစ်အားလုံးသည်ရေချိုများဖြစ်၍ စိုက်ပျိုးရေအတွက် လည်း ကောင်း၊ သောက်သုံးရေအတွက်လည်းကောင်း အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ချင်းတွင်းမြစ်မှာ နွေရာသီတွင် ရေအနက်(၂)ပေခန့် သာ ရှိ၍ သင်္ဘော/ စက်​လှေများ သွားလာမှုခက်ခဲသော ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်

ခန္တီးမြို့နယ်သည် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်အမြင့်ပေ(၄၁၀)အထက်တည်ရှိပါသည်။ မြို့နယ်အတွင်းအမြင့်ဆုံး တောင်မှာ စာရာမေတိတောင်ဖြစ်ပြီး အမြင့်ပေ(၁၂၅၅၃)ရှိပါသည်။ မြို့နယ်အတွင်း အနိမ့်ဆုံးဒေသမှာ ဆင်သေကျေးရွာ အုပ်စု နန်မုံကျေးရွာဖြစ်ပြီး အမြင့်ဆုံးဒေသမှာ ခမောင်းကျေးရွာအုပ်စု၊ ခမောင်းရွာ ဖြစ်ပါသည်။


ရာသီဥတုနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်

ရာသီဥတု

ခန္တီးမြို့နယ်သည်သစ်တောများထူထပ်ပေါများသည့်အတွက် မိုးရာသီတွင်မိုးများစွာရွာသွန်းလေ့ရှိပြီးဆောင်းရာသီ တွင်အအေးဓါတ်များသော ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ နှစ်စဉ်အမြင့်ဆုံးအပူချိန်မှာ (၁၀၀)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိပြီး အနိမ့်ဆုံး အပူချိန်မှာ ၄၃ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ဖြစ်ပါသည်။ ပျမ်းမျှအပူချိန်မှာ(၆၄.၇၆)ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်အထိရှိပြီး ပျမ်းမျှမိုးရွာရက် (၁၀၀)ရက်နှင့် နှစ်စဉ်မိုးရေချိန်(၁၅၀)လက်မမှ (၁၆၀)လက်မအထိရွာသွန်းလေ့ရှိပါသည်။ နွေရာသီတွင် မေလပထမပတ် ၌ အပူဆုံးဖြစ်၍ မိုးအများဆုံးလမှာ ဇူလိုင်လဖြစ်ပြီး အအေးဆုံးလမှာ ဇန်နဝါရီလဖြစ်ပါသည်။ နှစ်အလိုက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့သော မိုးရေချိန်နှင့်အပူချိန်မှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်-

စဉ်

ခုနှစ်

မိုးရေချိန်

အပူချိန်

မိုးရွာရက်

စုစုပေါင်း မိုးရေချိန်

နွေရာသီ

( ံc)

ဆောင်းရာသီ

( ံc)

အမြင့်ဆုံး

အနိမ့်ဆုံး

၂၀၁၀

၁၁၆

၁၂၁.၅၀

၃၈.၃

၆.၁

၂၀၁၁

၁၀၇

၁၂၇.၇၂

၃၈.၀

၅.၄

၂၀၁၂

၁၁၃

၁၃၈.၉၇

၄၁.၂

၅.၇

၂၀၁၃

၁၁၄

၁၃၇.၆၈

၃၈.၀

၆.၂

၂၀၁၄

၁၀၀

၉၆.၃၀

၄၀.၉

၆.၄

၂၀၁၅

၁၁၅

၁၃၃.၈၁

၃၈.၃

၂.၇

၂၀၁၆

၁၂၁

၁၆၀.၅၉

၃၉.၄

၃.၅

၂၀၁၇

-

-

-

-

 

More Information

သတင်း အချက်အလက်

ဒေသန္တရ အချက်အလက်များ

ခရိုင်နှင့် မြို့နယ်အလိုက် ဒေသန္တရအချက်အလက်များ

ပညာရေးကဏ္ဍ

ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

ဘာသာရေးကဏ္ဍ

ကျေးလက်ဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုလျှော့ချရေးကဏ္ဍ

ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ကဏ္ဍ

တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများ

ပွဲတော်များ

Online Visitors

Flag Counter

စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့

စိန်ပန်းပြာလမ်းနှင့် ကမ်းနားလမ်းထောင့်၊ အိုးဘိုတောင်ရပ်ကွက်၊ မုံရွာမြို့။
ဖုန်း - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၁
ဖက် - ၀၇၁ - ၂၂၅၃၇
facebook-icon